Heinäveden helluntaiseurakunta


Etusivu

kotsivulle

Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei  ihminen käsitä tekoja, joita Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. (Saarn. 3:11)

Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. ( 1 Joh. 5:20)

Tänääkin Jeesus elää, Raamattu on totta ja rukous toimii!

                                                     https://tuleuskoon.fi/tarinat/